Διεύθυνση:
Ανθέων 110, Ν. Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη

e-mail: info@proskinimata.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
+30 2392057512

Τηλεομοιότυπον (fax): +30 2392076300