Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε προγραμματισμένο  ταξίδι μας, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής.

1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
Το ταξιδιωτικό γραφείο ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των προσκυνητών και των διαφόρων φορέων που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των προσκυνημάτων (αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά τουριστικά γραφεία κ.λ.π.) καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε προσκυνηματικού προγράμματος. Στους φορείς αυτούς το γραφείο μας δεν ασκεί άμεσο έλεγχο και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις παραλείψεων, πταισμάτων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από αυτούς τους τρίτους φορείς που μεσολαβούν για τη διεκπεραίωση του προγράμματος του προσκυνήματος. Τέτοια περίπτωση είναι π.χ. η ομαλή διεξαγωγή των αεροπορικών πτήσεων ή ακτοπλοϊκών δρομολογίων (το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή και ακυρώσεις πτήσεων ή ακτοπλοϊκών δρομολογίων, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή πλοίου, αλλαγή προγράμματος πτήσης κ.λ.π.).Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών χωρίς καμία προειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου δεσμεύουν απευθείας την αεροπορική εταιρεία απέναντί σας. Το γραφείο μας έχει απλά μεσολαβητικό ρόλο. Δεν ευθύνεται επίσης για ανωμαλίες στην εκτέλεση του προσκυνήματος και δυσχέρειες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του γραφείου μας, αλλά σε γεγονότα που συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας (πόλεμοι, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, αεροπειρατείες, θεομηνίες κ.λ.π. ) Σε περίπτωση δε που για οποιοδήποτε από τους παραπάνω λόγους γίνει αναγκαία η παράταση ή αλλαγή του προγράμματος του προσκυνήματος τα επιπλέον έξοδα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Καθώς επίσης δεν ευθύνεται και για πιθανά ατυχήματα, ασθένειες εξαιτίας κλιματολογικών συνθηκών, επιδημίες, δηλητηριάσεις, εγκληματικές πράξεις, κλοπή αντικειμένων, απώλεια αποσκευών ή χρημάτων ή διαβατηρίων, φθορά αποσκευών κ.λ.π. Ωστόσο το γραφείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

 

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
α)Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων ( διαβατηρίου, βίζας, κ.λ.π). Αποτελεί δική τους ευθύνη η φύλαξη και η εποπτεία πραγμάτων αξίας που μεταφέρουν μαζί τους (φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, χρήματα κ.λ.π..)  καθ΄ όλη τη διάρκεια του προσκυνήματος. β)Οφείλουν επίσης να προσέρχονται την ακριβή ώρα αναχωρήσεων για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα κ.λ.π) Σε διαφορετική περίπτωση ο αρχηγός του προσκυνήματος έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει χωρίς αυτούς, σεβόμενος τους υπόλοιπους προσκυνητές – ταξιδιώτες και την τήρηση του προγράμματος. Στη περίπτωση αυτή δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης. Εάν χάσουν κάποια εκδήλωση του προσκυνήματος, τα όποια  πιθανά επιπλέον έξοδα προκύψουν (π.χ. μίσθωση ταξί), βαρύνουν αυτούς. γ)Δεν μπορείτε να τροποποιήστε το ταξίδι σας ούτε να κάνετε αλλαγή του ξενοδοχείου σας , όταν αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

3.ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο διοργανωτής, ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο, έχει καλύψει την ευθύνη της ασφάλισης σύμφωνα και με το Π.Δ. 7/2018 απέναντι στον συμμετέχοντα, συνάπτοντας συμβάσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης και συμβάσεις  ταξιδιωτικής ασφάλισης. Ο συμμετέχων δύναται κατά την κρίση του να καλύψει με δικές του δαπάνες και σε εταιρία της επιλογής του κινδύνους οι οποίοι δεν καλύπτονται από τις παραπάνω ασφαλιστικές συμβάσεις.

4.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Η κατηγορία των ξενοδοχείων, είναι σύμφωνα με το τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν, επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω κι αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα δωμάτια είναι κατ’ εξοχήν δίκλινα. Για μονόκλινα δωμάτια υπάρχει επιβάρυνση στην τιμή συμμετοχής, την οποία είναι υποχρεωμένος να επιβαρυνθεί ο ταξιδιώτης. Τα δωμάτια παραλαμβάνονται και παραδίδονται στις 12.00 το μεσημέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης του γκρουπ.

 

5.ΓΕΥΜΑΤΑ
Τα ταξίδια που είναι BB περιλαμβάνεται το πρωινό. Τα ταξίδια που είναι HB περιλαμβάνονται 2 γεύματα (ημιδιατροφή), συνήθως πρωινό και δείπνο. Για κάθε διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο έχουμε ένα πρωινό και ένα δείπνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις το γεύμα είναι συγκεκριμένο ή μπουφέ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν είναι υποχρεωτική η στάση για ενδιάμεσο γεύμα (μεσημεριανό).Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για τα γεύματα που δεν παίρνει κάποιος ταξιδιώτης.

 

6.ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές πρέπει να είναι όσο γίνεται ελαφριές σε βάρος και μικρές σε όγκο και να μην υπερβαίνουν τα 23 κιλά σε μια αποσκευή . Σε περίπτωση υπερβάλλοντος βάρους, υποχρεούστε να πληρώσετε τη διαφορά. Εκτός από τη βαλίτσα, μπορείτε να κρατάτε στις μετακινήσεις σας και μία μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53 Χ 26 Χ 23 (μήκος -ύψος-πλάτος ).

 

7.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποίηση τη σειρά του προγράμματος της εκδρομής για λόγους καλύτερους διεξαγωγής χωρίς να παραληφθεί κάτι από αυτό. Αν κατά την επίσκεψη  μας σε κάποιο προσκύνημα για διαφόρους λόγους δεν υλοποιηθεί η επίσκεψη το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη όμως επικοινωνεί συνέχεια με τις Ιερές Μονές –Προσκυνήματα για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος.

 

8.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με την υπογραφή της παρούσας, ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την συλλογή και τήρηση σε αρχείο καθώς και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην εταιρία «Ορθόδοξα Προσκυνήματα-Χρήστος Βαλσάμης» για τους σκοπούς της συμμετοχής μου. Γνωρίζω δε το δικαίωμα πρόσβασής μου στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία. Τα αναφερόμενα στη σύμβαση Προσωπικά Δεδομένα  θα μπορούν να διαβιβαστούν, μόνο εάν είναι απαραίτητο, για νόμιμους σκοπούς στις  αρμόδιες αρχές.Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της συμμετοχής σας στο ταξίδι.